Malebný městys na okraji Moravy

Informace k novým jízdním řádům

24.8.2022

Kopie – Finální návrh negarantovaných spojů k 1 9 2022 upravený nový turnus

 

Vážení představitelé měst a obcí Pardubického kraje,

na základě předběžné informace k jízdním řádům, kterou jsme Vám dne 24. 8. 2022 zaslali, Vám tuto informaci doplňujeme o jízdní řády, které přikládáme přílohou. Taktéž Vám přílohou zasíláme tabulku, která obsahuje přehled nezajištěných spojů od 1. 9. 2022. V předložených jízdních řádech dopravce BusLine Pardubicko s.r.o. zohlednil jízdní doby, které upravil na základě požadavků řidičů. K jízdním řádům si dovolujeme upozornit, že řada těchto jízdních řádů bude ještě nahrazena výlukovými jízdními řády, které reagují na probíhající a plánované uzavírky komunikací. Na výlukových jízdních řádech pracujeme a po jejich zpracování Vám budou neprodleně odeslány. Výlukové jízdní řády mohou tak změnit jízdní řády, které Vám přílohou zasíláme.

S pozdravem

Ing. Leoš Beran
odbor dopravy a silničního hospodářství
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
telefon: 466 026 663

lV_0680882, lV_0680884, lV_0680883, lV_0680885 , lV_0680885, lV_0680901, lV_0681886, lV_0681948, lV_0681947, lV_0700703, lV_0700870, lV_0700890, lV_0700900, lV_0700902, lV_0700903, lV_0700904, lV_0700905, lV_0700906, lV_0700907,lV_0700908, lV_0700932, lV_0700931 lV_0700930, lV_0700927, lV_0700926 ,lV_0700925, lV_0700923, lV_0700924, lV_0700922, lV_0700921, lV_0700920, lV_0700917, lV_0700914, lV_0700915,lV_0700913, lV_0700912, lV_0700911, lV_0700910, lV_0700908, lV_0700860, lV_0701947, lV_0700991, lV_0700982 ,lV_0700973, lV_0700980, lV_0700972, lV_0700971, lV_0700970, lV_0700964, lV_0700968, lV_0700963, lV_0700962, lV_0700961, lV_0700954, lV_0700960, lV_0700953, lV_0700952, lV_0700951, lV_0700950, lV_0700943, lV_0700935, lV_0700942, lV_0700934, lV_0700933, lV_0700932, lV_0700931 ,lV_0700930, lV_0700927, lV_0700926, lV_0700925, lV_0700923, lV_0700924, lV_0700922, lV_0700921, lV_0700920 ,lV_0700917, lV_0700914, lV_0700915, lV_0700913

 

Last modified: 24.8.2022

Comments are closed.