Služby občanům

 

Důležitá telefonní čísla      
Obecní úřad Radiměř 461 594 133     MUDr. Petr Patočka- Radiměř 461 594 128
Pošta Radiměř 954 256 907    
Policie 158 MUDr. Petr Patočka- Hradec nad Svitavou 731190179
Záchranná služba 155 MUDr. Drahomíra Kobelková  737 924 080         
Hasiči 150 MUDr. Kincová Milena - Radiměř 604 471 392
Integrovaný záchranný systém 112 MUDr. Kincová Milena - Hradec nad Svitavou 461 548 230

 

Otevírací doba Ordinační hodiny  MUDr. Petr Patočka  
Pošta Radiměř, Radiměř 186, 569 07
 
Radiměř Hradec nad Svitavou

Po:    8:00 - 09:30 hod  a 14:00 - 16:00 hod

Pondělí: 12:30 - 14:30 hod

7:00 - 11:30 hod
Út:     8:00 - 09:30 hod  

Úterý:       7:00- 11:30 hod

---

St:     8:00 - 09:30 hod  a 14:00 - 16:00 hod

Středa:   ---

12:30 - 18:00 hod

Čt:     8:00 - 09:30 hod  a 14:00 - 16:00 hod

Čtvrtek:    7:00 - 11:30 hod

 ---

Pá:    8:00 - 09:30 hod  a 14:00 - 16:00 hod

Pátek:   ---

 7:00 - 11:00

 

 

Praktický lékař pro děti a dorost: MUDr. Kobelková Drahomíra

Ordinační doba:

     

  Hradec nad Svitavou - Po, Pá: 8:00 - 10:00, Út 15:00-17:00 a St 12:00 - 14:00

  Opatov - Po: 13:00 - 15:00 a St 9:00-11:00, Pá: 12:00 - 14:00


  Koclířov - PO: 11:30-12:30 Čt: 12:00 -13:00 hod

 

 

 

Zubní ordinace:   MUDr. Kincová Milena

Ordinační doba:

Pondělí

Hradec
7:30-12:00

Hradec
13:00-16:00    
Úterý Radiměř
8:00-12:00
Hradec
13:00-16:00
Středa Hradec
7:30-12:00
Hradec
13:00-16:00
Čtvrtek Radiměř
8:00-12:00
/
Pátek Hradec
7:30-12:00
/

 

ROZPIS   POHOTOVOSTI   STOMATOLOGIE

Rozpis pohotovosti na rok 2019 - stomatologie.pdf

 

Místní knihovna v Radiměři - vždy 16:00 - 18:00 hod - liché týdny - čtvrtek

O KNIHOVNĚ

 

Místní knihovna v Radiměři je základní knihovnou obce ve smyslu

Zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Posláním knihovny je přispívat rozvoji kultury a vzdělání v obci.

Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje knihovna bezplatně.

Knihovna je registrována na MK ČR pod registračním číslem 0553.

Tato registrace je podmínkou pro to, aby mohly být obecní knihovně

poskytovány knihovnické služby v rámci regionálních funkcí.

Místní knihovna v Radiměři patří mezi knihovny obvodu Svitavy, kterým

poskytuje služby Městská knihovna ve Svitavách (pověřená knihovna).

 

Knihovna se nachází v budově  Školní jídelny Základní školy v Radiměři č.p. 213.

 

SLUŽBY

 

Knihovna poskytuje tyto služby:

 

- bezplatný přístup k internetu

- půjčování knih z vlastního fondu a také ze souborů knih z výměnného fondu

   Městské knihovny ve Svitavách

 

VÝPŮJČNÍ DOBA

 

Každý lichý čtvrtek 16,00 – 18,00 hod.

 

 

ON-LINE KATALOG

 

https://lwww.booksy.cz/lanius/radimer/baze.htm

 

V tomto odkazu je možné vyhledávat knihy, které má knihovna půjčeny z výměnného fondu Městské knihovny ve Svitavách.