Malebný městys na okraji Moravy

Knihovna městyse

Výpůjční doba – každý lichý čtvrtek 16,00 – 18,00 hod.

„Knihy jsou pro lidi tím,
čím jsou pro ptáky křídla…“

Místní knihovna v Radiměři patří mezi knihovny obvodu Svitavy. Smlouva o poskytování knihovnických služeb Místní knihovně v Radiměři byla mezi MěK ve Svitavách a Městysem Radiměř uzavřena v roce 2003. Knihovna je evidována na MK ČR pod registračním číslem 553

Činnost knihovny bude plně obnovena od 3.září 2020. Otevřena bude stejně jako v předešlém období každý lichý čtvrtek ( tedy jednou za 14 dní). Ve čtvrtek 18.6. budete mít možnost přijít se do knihovny zaregistrovat a zapůjčit si knížky na prázdniny.

Knihovna přechází na elektronickou registraci čtenářů pomocí programu Tritius. Každý čtenář zde bude zaregistrován a následně bude získávat informace o svých výpůjčkách, termínech vrácení či zamluvených knihách prostřednictvím svého emailu. Na stránkách obce bude k dispozici katalog knih, které místní knihovna vlastní. Jedná se téměř o 3000 položek. Zároveň zde najdete i knižní novinky, které má místní knihovna zapůjčené z knihovny ze Svitav. Tento výměnný fond se obměňuje každého půl roku. Do svého čtenářského účtu v katalogu Tritius budete moci nahlédnout v okamžiku, kdy se v místní knihovně přijdete zaregistrovat a získáte své registrační číslo.

Vzhledem k tomu, že je možné získat pro knihovnu v rámci výměnného fondu zajímavé tituly nových knih a bestsellerů, chtěla jsem Vás touto cestou požádat, zda byste na soukromý email knihovnice nezasílali názvy titulů, které byste si v knihovně rádi vypůjčili.

Zasílejte prosím na tento email : [email protected]

Odkaz na katalog Tritius, v němž najdete seznam všech knih, které vlastní knihovna v Radiměři

https://tritius.booksy.cz/library/radimer/

Odkaz na výměnný fond = knihy zapůjčené na omezenou dobu do místní knihovny ze Svitav

https://tritius.booksy.cz/library/vf/

On-line katalog

https://tritius.booksy.cz/

V tomto odkazu je možné vyhledávat knihy, které má knihovna půjčeny z výměnného fondu Městské knihovny ve Svitavách.

Knihovna poskytuje tyto služby:

– bezplatný přístup k internetu
– půjčování knih z vlastního fondu a také ze souborů knih z výměnného fondu Městské knihovny ve Svitavách

Comments are closed.