Malebný městys na okraji Moravy

Knihovna městyse

„Knihy jsou pro lidí tím, čím jsou pro ptáky křídla.“          /John Ruskin/ 

Místní knihovna Radiměř 

Registrační číslo knihovny  :   0553

Adresa knihovny :                       569 07 , Radiměř 213

Knihovnice:                                   Mgr. Petra Junková

Kontakt    :                                      [email protected]

Telefonní číslo :                            604458718

 

Výpůjční doba :

LICHÉ TÝDNY :                                                                            čtvrtek 16:00 – 18:00

SUDÉ TÝDNY :      roznášková služba a příjem žádanek – čtvrtek 16:00 – 18:00

Obecní knihovna Radiměř je základní knihovnou obce ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Posláním knihovny je přispívat k rozvoji kultury a vzdělání v obci.

Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje knihovna bezplatně. Jedinou podmínkou je slušné zacházení s knihami a jejich včasné navrácení do knihovny.

Knihovna nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a povinností.

Místní knihovna v Radiměři patří mezi knihovny obvodu Svitavy. Smlouva o poskytování knihovnických služeb Místní knihovně v Radiměři byla mezi MěK ve Svitavách a Městysem Radiměř uzavřena v roce 2003.

Knihovna měnila několikrát své umístění, momentálně již několik let sídlí v budově školní družiny, Radiměř č.p. 213. Dlouhá léta byla knihovnicí paní Emílie Svobodová. V roce 2020 musela ze zdravotních důvodů tuto činnost ukončit.  Nahradila ji  Mgr. Petra Junková.

Činnost knihovny byla plně obnovena od 3.září 2020. Výpůjční doba zůstala zachována v liché týdny. V sudé týdny je možné využívat roznáškovou službu, kdy paní knihovnice roznese knihy objednané z MěK ve Svitavách, případně si od čtenářů vybere žádanky na další týden.

V roce 2020 přešla knihovna na elektronickou registraci čtenářů pomocí programu Tritius. Každý čtenář je zde  zaregistrován a následně může získávat informace o svých výpůjčkách, termínech vrácení či zamluvených knihách prostřednictvím svého emailu. Na stránkách obce je k dispozici katalog knih, které místní knihovna vlastní. Jedná se téměř o 3000 položek. Zároveň zde najdete i knižní novinky, které má místní knihovna zapůjčené z knihovny ze Svitav. Tento výměnný fond se obměňuje každého půl roku. Do svého čtenářského účtu v katalogu Tritius mohou čtenáři nahlédnout v okamžiku, kdy se v místní knihovně přijdou zaregistrovat a získat tak  své registrační číslo.

Knihovna pravidelně pořádá pro čtenáře akce v rámci projektu „ Noc s Andersenem“.

Nové prostory pro knihovnu 2024

V jarních měsících roku 2024 se plánuje stěhování knihovny do zbrusu nových prostor v multifukčním kulturním centru, které bude obec v tuto dobu otvírat.

A na závěr …. nezapomeňte ….. dinosauři nečetli a vymřeli 😊

ODKAZY, KTERÉ BY SE VÁM MOHLY HODIT

webový katalog Místní knihovny Radiměř – https://tritius.booksy.cz/library/radimer/

Městská knihovna ve Svitavách: www.booksy.cz

Národní knihovna ČR v Praze: www.nkp.cz

Krajská knihovna v Pardubicích: www.knihovna-pardubice.cz

www.cbdb.cz

www.knihovnice.cz

www.knihovny.cz

www.kamaradkaknihovna.cz

www.ctenipomaha.cz

Knihovna poskytuje tyto služby:

  1. půjčování knih z vlastního fondu, který tvoří zhruba 3000 svazků a také knih z výměnných fondů MěK ve Svitavách, které jsou do knihovny pravidelně dodávány
  2. bezplatná registrace a bezplatné půjčování knih
  3. v knihovně jsou k dispozici starší časopisy z oblasti historie a hobby
  4. bezplatný přístup k internetu

Kronika Moravské Radiměře 1938 – 1941

Kroniky Radiměře – 70. a 80. léta 20. století 

Comments are closed.