Malebný městys na okraji Moravy

Investice a veřejné zakázky

Investiční a dotační akce

Dětské hřiště bylo vybudováno v roce 2016 za celkovou cenu 579.892,-Kč . Na toto dětské hřiště obec získala dotaci ve výši 400.000,-Kč od Ministerstva pro místní rozvoj na základě programu – Podpora rozvoje regionu.

Dětské hřiště bylo vybudováno v roce 2015 za celkovou cenu 528.615,-Kč . Na toto dětské hřiště obec získala dotaci ve výši 370.030,-Kč od Ministerstva pro místní rozvoj na základě programu – Podpora rozvoje venkova.

I. a II. etapa

Dotace získaná z Ministerstva pro místní rozvoj z programu – Podpora rozvoje regionu.

Celková výše nákladů 911.938,-Kč a výše dotace byla ve výši 415.962,-Kč.

Podpořený projekt ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z.s. pro období 2014 – 2020 (2023)
Název projektu: Mobilní zařízení pro kulturní akce v Radiměři 
 
celkové výdaje projektu:
50.845,-Kč
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace:
50.845,-Kč
Dotace:
24.570,-Kč
 
Předmětem projektu bylo pořízení mobilního zařízení pro kulturní akce v městysu Radiměř. Jednalo se o pořízení stanu, skládacích lavic a šesti kusů skládacích stolů. Díky tomuto projektu vzniklo zázemí pro návštěvníky akcí a podpořil se tak kulturní život v městysu. 
Projekt byl podpořen z výzvy Místní akční skupiny Svitava z.s “Malý LEADER” pro Svitavsko pro rok 2020, financované z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. 
 
 
 

Plakát A3 Radiměř.pdf

Projekt

STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ HORNÍ MŠ Č.P.316 NA BYTY V RADIMĚŘI je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Zajištění dostupnosti nájemního sociálního bydlení.

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

 

Cílem tohoto projektu, jehož příprava probíhala v roce 2017 a vlastní realizace pak ve druhém a třetím čtvrtletí 2018, byla modernizace objektu hasičské zbrojnice tak, aby odpovídal potřebám zásahové jednotky dobrovolných hasičů městyse Radiměř a kvalitnímu zázemí pro uskladnění veškeré zásahové techniky. Šlo o soubor stavebních úprav na vnějším plášti budovy i úpravy interiéru.

Akce byla spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu a koordinována Místní akční skupinou Svitava z.s.

Celkové náklady včetně DPH dosáhly výše 858 424.- Kč. Z toho byla obci přiznána dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj  v částce  500 004.- Kč.

Projekt byl dokončen a předán uživatelům 27.9.2018.

Cílem tohoto projektu, jehož příprava probíhala v roce 2017 a vlastní realizace pak ve druhé polovině roku  2018, bylo zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání žáků radiměřské základní školy.

Výstupem projektu je zajištění bezbariérovosti budovy školy novým osobním výtahem, rekonstrukce a nové vybavení učebny výpočetní techniky,  rekonstrukce a nové vybavení učebny pracovního vyučování a nově vytvořené vhodné venkovní prostory pro potřeby setkávání a relaxace žáků, včetně doplnění zeleně.

Akce byla spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu a koordinována Místní akční skupinou Svitava z.s.

Celkové náklady včetně DPH dosáhly výše 3 670 232.- Kč. Z toho byla obci přiznána dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj  v částce  2 828 076.- Kč.

Projekt byl dokončen a předán k užívání uživatelům 30.11.2018.

Obsah accordion

Více fotografií naleznete v přiložené složce.

 

Obsah accordion

Comments are closed.