Malebný městys na okraji Moravy

Mateřská škola

Mateřská škola Radiměř je dvoutřídní, v mladším oddělení jsou děti od tří do pěti let, ve starším oddělení od pěti do šesti let, při odkladu školní docházky do sedmi let. V téměř devítikilometrové délce městysu je budova umístěna přibližně v jejím středu, v blízkosti základní školy a úřadu městysu. Objekt je novostavba, zkolaudována na jaře 1995. V patrovém pavilonu jsou umístěny dvě třídy, ředitelna, šatny, sociální zařízení. V přízemní hospodářské části se nachází školní jídelna s kuchyní, sklady, plynová kotelna. Budova leží uprostřed velké zahrady, která je ve vstupní části osázena okrasnými keři a dřevinami. Za budovou se nachází rozlehlá školní zahrada. Prostory denních místností tvoří třída a herna. Obě jsou velké, dostatečně prosvětlené, teplota je regulována a denně sledována. V objektu školy se nachází čistička odpadních vod.

Comments are closed.