Malebný městys na okraji Moravy

Poplatky – Vyhlášky

Schválené poplatky městyse na rok 2024

  • komunální odpad osoba 1.100,-Kč 
  • komunální odpad dítě do 18 let 800,-Kč
  • 1. pes 100,-Kč
  • 2 a další pes 150,-Kč
  • vodné 34,16 Kč s DPH
  • stočné 78,40 Kč s DPH

Případné platby lze poukázat: č. účtu: 1283353379/0800, VS – číslo popisné.

Po dohodě na úřadě  lze zaplatit komunální odpad na splátky.

Stočné 2024

Vodné 2024

 

Stočné 2023

Vodné 2023

 

14.2  Vydané právní předpisy:

Obecně závazná vyhláška č. 01/2021 o místním po poplatku z pobytu 01.2021

OZ č. 1.2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Radiměř

OZ č. 2.2020 zrušovací

OZ č. 3.2020 o místním poplatku z pobytu

OZ č. 4.2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Radiměř

Řád veřejného pohřebiště obce Radiměř

Obecně závazná vyhláška obce Radiměř č. 1 2019

Obecně závazná vyhláška č. 2 2019

obecně závazná vyhláška č. 3 2019

veřejná vyhláška 1.2018

Obecně závazná vyhláška 3.2017 – požární řád

Obecně závazná vyhláška obce Radiměř č. 2,2017

obecně závazná vyhláška obce Radiměř č.1.2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Vyhláška č.1

OZV 1 2015 o stanovení systému .. odpadů …

OZV č. 3-2015 o místním poplatku ze psů 2016

OZV 01 2011 ze vstupného

OZV 03 2011 veřejné prostranství

Výčet obecně závazných vyhlášek není úplný. Jsou uloženy na úřadě městyse a jsou v úřední dny k nahlédnutí.

Neplatné závazné vyhlášky obcí jsou uloženy v archivu městyse

Více zde: Povinné informace 

Comments are closed.