Malebný městys na okraji Moravy

Sběrný dvůr

Otevírací doba: každou lichou sobotu od 8:00 do 12:00​ hod.

Dne 29.02.2020 byl zahájen provoz sběrného dvora v Radiměři, na který se nám podařilo získat dotaci z Evropské unie - fondu soudržnosti - Operačního programu Životního prostředí.

Kapacita dvora je do 150 t/rok. Celkové výdaje projektu byly 3.038.507,- Kč: dotace EU 2.582.731,- Kč (85 %), příspěvek příjemce podpory 455.776,- Kč (15 %).  Ve sběrném dvoře mohou likvidovat své odpady pouze občané, kteří žijí v našem městysu a platí řádně poplatek za likvidaci odpadů, do kterého je likvidace odpadů na sběrném dvoře započítána.

Ve sběrném dvoře není možné likvidovat nebezpečný odpad jako je azbest a jiné krytiny, které obsahují azbest (nebezpečný odpad). Tuto likvidaci je potřeba zajistit odbornou firmou nebo na skládkách, kde tyto odpady vybírají a likvidují – LIKO Svitavy – sběrný dvůr, skládka Bystré. Dále zde budou likvidovány nebezpečné odpady, jako jsou pneumatiky z osobních automobilů, veškerá elektrozařízení, oleje jedlé, technické, barvy a dále klasické odpady např. kovy, papír, plast, drobná množství suti, sklo, atd. Jedná se prakticky o odpady, které byly likvidovány dvakrát ročně obcí při jednorázových svozech. Na jedlé oleje budou na dvou místech v městysu (horní obchod a u úřadu městysu) umístěny sběrné nádoby (popelnice), do kterých budete moci použité jedlé oleje vkládat v uzavřených PET lahvích. Popelnice byly dodány od firmy, která bude zajišťovat recyklaci těchto olejů. Jedlé oleje můžete také dávat k recyklaci na sběrný dvůr. Pokud budete potřebovat bližší informace k likvidaci odpadů, je možné kontaktovat zaměstnance městysu nebo starostu. Při větším množství likvidace velkoobjemových odpadů je potřeba se předem domluvit s obsluhou sběrného dvora. Každý občan, který doveze odpad na sběrný dvůr je povinen poslouchat pokyny obsluhy, která mu ukáže kontejner, do kterého může být odpad uložen. Obsluha může být pouze nápomocna při vykládce odpadů, není to její povinnost.

Děkujeme tak všem, kteří třídí odpad a využívají k tomu určené nádoby, nebo sběrné místa a chrání tak naši přírodu pro další generace.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Comments are closed.