Malebný městys na okraji Moravy

Kontakty – organizace a instituce

 
Instituce
Adresa
Zodpovědná osoba
Kontakt
Základní škola
Radiměř 211
ředitelka: Mgr. Radka Satrapová
461 594 139
Mateřská škola
Radiměř 440
ředitelka: Lenka Češková
461 594 120
Pošta Partner
Radiměř 178
        —
776 175 707
úřad městyse
Radiměř 170
Petra Vlková, DiS., Jana Doležalová,
Alena Hloušová
461 594 133
Obecní knihovna
Radiměř 213                                                                                                                                  
P. Junková
[email protected]

604 458 718

Sběrný dvůr
         —
Tomáš Pokorný
         —
Lékaři
Adresa – Kontakt
   
Praktický lékař
MuDr. Petr Patočka
Hradec nad Svitavou
Radiměř
731 190 179
  
Zubní ordinace
MuDr. Milena Kincová
Hradec nad Svitavou

461 548 230
 
 
Firmy
Adresa
Zodpovědná osoba
Kontakt
Spolky
Zodpovědná osoba
Kontakt
Hasiči Radiměř I
starosta  Jan Trávníček
732 748 805 
Hasiči II
starosta David Nečesánek
737 457 730
Myslivci – Lověna Radiměř a myslivecký kroužek
předseda Martin Mauer
605 508 212
Včelaři
jednatel J. Kolář
736 617 278
TJ Radiměř
předseda Josef Hozák
777 076 680

Comments are closed.