Malebný městys na okraji Moravy

Základní škola

www.zsradimer.cz, www.100let.webnode.cz,
www.facebook.com/zsradimer

Nachází se přibližně uprostřed městyse Radiměř v okrese Svitavy. V těsné blízkosti školy se nachází chlouba naší obce, kostel sv.Anny.

Zřizovatelem naší školy je Městys Radiměř.
Vyučování probíhá v devíti ročnících. Vzhledem k nízkému počtu dětí, je nutno některé ročníky spojovat. Spojovaná výuka probíhá na naší škole již mnoho let a máme s ní proto zkušenosti.

Součástí školy je také školní jídelna s vlastní kuchyní a školní družina. Školní jídelna v rámci doplňkové činnosti vaří také pro občany Radiměře. Ve spolupráci s obcí zajišťuje rozvoz obědů až ke strávníkům.

Škola ke své výuce využívá kromě kmenových učeben také učebnu dílenských prací, učebnu výpočetní techniky a velkou tělocvičnu. Díky své poloze v klidné části obce můžeme výuku realizovat také v okolí školy. K dispozici je vyasfaltované prostranství před školou s instalovaným košem na street bal a krásná příroda v okolí školy. Ve škole se děti starají o zvířátka ve školním minizoo. V okolí školy jsme vybudovali díky grantům Pardubického kraje přírodní učebnu ve školní zahradě a také arboretum s různými druhy dřevin.

Škola je velmi dobře vybavena didaktickou technikou na podporu výuky – celkem 6 interaktivních tabulí, 2 samostané dataprojektory, 34 tabletů.

Ve výuce využíváme prvky činnostní výuky. Jsme součástí sítě Tvořivých škol.

V roce 2013 prošla škola velkou rekonstrukcí – zateplení obou budov, snížení stropů, výměna oken a otopného systému. V roce 2016 byly z rozpočtu obce zrekonstruovány školní toalety. Městys se školou velmi dobře spolupracuje a snaží se o stálé vylepšování podmínek ke vzdělávání.

Comments are closed.