Malebný městys na okraji Moravy

Informace k autobusové dopravě

15.6.2022

V příloze zveřejňujeme omluvou, kterou jsme obdrželi od dopravní skupiny BusLine. V této omluvě dopravce uvádí i telefonní kontakty, na které mohou cestující oznamovat své podněty.

Obrázky – zástupce.lnk

Pardubický kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, dopravní obslužnost – oznámení k situaci v autobusové dopravě, která nastala v souvislosti se zahájením služeb nových dopravců: V současné době se ukazuje jako největší problém nedostatek řidičů u dopravce BusLine Pardubicko s.r.o., který převážně zajišťuje dopravu v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy. Nedostatkem řidičů dochází k nezajištění dopravních spojení.
Seznam nezajištěných spojů naleznete na: https://www.oredo.cz/ v sekci Pardubický kraj.
S ohledem na současnou nezlepšující se situaci jmenovaného dopravce, začíná PaK oslovovat ostatní dopravce se žádostí o sdělení podmínek jejich případného zahájení provozu na linkách dopravce BusLine Pardubicko s.r.o..

Last modified: 15.6.2022

Comments are closed.