Malebný městys na okraji Moravy

TJ Radiměř zve všechny členy a delegáty na valnou hromadu dne 16.6.2023 od 19:00

9.6.2023

TJ Radiměř zve všechny členy a delegáty na valnou hromadu dne 16.6.2023 od 19:00 v kabinách TJ Radiměř (č.p. 443, 569 07 Radiměř). Program Volební valné hromady: 1. Zahájení VH 2. Schválení předsedajícího VH 3. Schválení programu VH 4. Schválení Jednacího řádu VH 5. Schválení Volebního řádu VH 6. Volba Mandátové komise VH 7. Volba Návrhové komise VH 8. Volba Volební komise VH 9. Zpráva o činnosti klubu a oddílů 10. Zpráva o hospodaření TJR 11. Zpráva Kontrolní komise 12. Revize členské základny 13. Zpráva Mandátové komise VH 14. Volba předsedy TJR 15. Volba sekretáře, hospodáře a dalších členů VV TJR 16. Volba předsedy a členů Kontrolní komise 17. Řešení vlastnických práv hřiště s UMT 18. Schválení SMĚRNICE č. 1/2023 nahrazující směrnici č. 1/2022 O VÝŠI A ÚHRADĚ ČLENSKÝCH A ODDÍLOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ 19. Diskuse 20. Zpráva Návrhové komise – návrh na usnesení z VH 21. Schválení usnesení z VH 22. Závěr jednání VH Počet delegátů za jednotlivé oddíly bude upřesněn po jednání VV nejpozději 12.6.

Last modified: 9.6.2023

Comments are closed.