Malebný městys na okraji Moravy

Informace pro zákazníky dodavatelů po ukončení činnosti Bohemia Energy

10.12.2021

ERÚ – informace a manuál pro místní samosprávy

MPO -Energetika – informace pro zákazníky

Pomoc s úhradou nákladů na bydlení – info

ERÚ – leták – nekontaktní senioři

 

Informační kampaň k vyhledání a aktivaci nekontaktních zákazníků
po ukončení činnosti BOHEMIA ENERGY a dalších dodavatelů energie
Manuál pro spolupracující organizace pro pomoc těmto zákazníkům
Cílem kampaně je vyhledat a zaktivovat dosud nekontaktní zákazníky po krachu skupiny BOHEMIA
ENERGY, tj. zákazníky, kteří dosud nevyvinuli aktivitu k ukončení režimu dodavatele poslední
instance (DPI), neuhradili žádnou zálohu, a to ani částečně, ani nevyvinuli jakýkoli jiný kontakt s DPI.
Oslovit by je měl přiložený leták.
Tito klienti budou často z řad zranitelných skupin, senioři, osamělí lidé, kteří se v dané situaci
neorientují nebo o ní dokonce ani nevědí, nebo ji nejsou schopni bez Vaší pomoci vyřešit. Na ně je
leták zaměřen.

Kompletní informace naleznete zde
https://www.eru.cz/cs/-/informace-pro-zakazniky-dodavatelu-kteri-ukoncili-nebo-ukoncujicinnost

Last modified: 10.12.2021

Comments are closed.