Malebný městys na okraji Moravy

Veřejné soutěže a výběrová řízení

9.4.2013 Obec Radiměř vyhlašuje výzvu k účasti na zadávacím řízení vypsaném v režimu otevřeného řízení dle § 27 zákona na podlimitní zakázku na stavební práce. Název veřejné zakázky – “Snížení energetické náročnosti budov ZŠ v Radiměři”: 

Zadávací dokumentace_ŽŠ Radiměř 9.4.2013

21.01.2013 Obec Radiměř vyhlašuje Výzvu k účasti na zadávacím řízení vypsaném v režimu otevřeného řízení dle § 27 zákona na podlimitní zakázku na stavební práce. Název veřejné zakázky – “Snížení energetické náročnosti budov ZŠ v Radiměři” : 

Výzva ZŠ Radiměř, ZD_ŽŠ Radiměř 24.1.2013 FINAL,

Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o díloPříloha č. 2 – Soupis pracíPříloha č. 1 – Krycí list nabídky

Výběrové řízení bylo ZRUŠENO!

30.03.2012 Obec Radiměř vyhlašuje Výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku malého rozsahu na ” Aktualizace dokumentace pro provedení stavby – Stavební úpravy bytového domu č.p. 167 v obci Radiměři”:

Výzva – č.p. 167

16.02.2012 Obec Radiměř vyhlašuje Výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku malého rozsahu na ” Statistické zajištění opěrné zdi na hřbitově v Radiměři”:

Výzva 16.2.2012

30.11.2011 Obec Radiměř vyhlašuje Výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace  na zakázku malého rozsahu ů Provizorní komunikace  v lokalitě Vodvárkovo Radiměř:
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

Obec Radiměř vyhlašuje Výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na “Technický dozor – Kanalizace Radiměř” :
Výzva k podání nabídky Technický dozor – Kanalizace Radiměř

Ve výběrovém řízení zvítězila firma AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s r.o., Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto za cenu 949.000 Kč bez DPH.

Comments are closed.