Upozornění

08.11.2013 12:58

Upozorňujeme občany, že splašky ze stávajících septiků a jímek nesmí být přečerpány do nové kanalizace. V případě dotazů volejte pana Vykydala.