Kotlíkové dotace

14.08.2015 10:52 Pripravované kotlíkové dotace v Pardubickém kraji by měly snížit emise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje. Pardubický kraj nyní zveřejnil na svých stránkách dotazník, aby zjistil předběžný zájem o kotlíkové dotace. Data získaná z dotazníku následně pomohou nastavit podmínky dotačního programu. Invormace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici na webu: www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace  a budou pravidelně aktualizovány.