STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ HORNÍ MŠ Č.P.316 NA BYTY V RADIMĚŘI

            
 
 
 
 
 
 
Projekt
 
STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ HORNÍ MŠ Č.P.316 NA BYTY V RADIMĚŘI je spolufinancován Evropskou unií.
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Zajištění dostupnosti nájemního sociálního bydlení.
 
 
 
 
 
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
 
 
Integrovaný regionální operační program