Rozvoj obce a investiční možnosti

 

Dětské hřiště

Dětské hřiště v areálu Tělovýchovné jednoty bylo zbudováno za finanční podpory Státního intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova.

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Nová rodinná zástavba
Výstavba u hřiště

Výstavba rodinných domů v areálu u hřiště TJ v dolní části obce u lihovaru. Zasíťováno bylo celkem 9 parcel, na kterých budují své rodinné domy noví obyvatelé Obce Radiměř.

 

 

  

 

 

 

Oprava vodárny Cikánka

Oprava vodovodního přivaděče k RS Kuřim

Oprava vodovodního řádu pod sjezdovkou

Rekonstrukce hygienického zařízení kabiny TJ Radiměř

Úprava vstupu na hřbitov

Terénní úpravy u kašny

Hasičské auto po opravě - pro naši výjezdovou jednotku

Renovace tří polních křížů - tyto kříže najdete při procházce po polní cestě od hříště směrem ke kostelu

Oprava fasády na horní hasičárně - SDH II. provedli na vlastní náklady

Tato fotogalerie je prázdná.