Zveřejnění návrhu změny č. 1 územního plánu Radiměř

29.06.2017 00:00

Oznamujeme občanům, že na úřední desce byla zveřejněna Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu změny č. 1 územního plánu Radiměř. Do 29. června může každý uplatnit u pořizovatele - odbor výstavby, územního plánování na adrese T.G.Masaryka 25, MěÚ Svitavy své písemné připomínky k návrhu Změny č. 1 územního plánu. Materiály ke změně územního plánu jsou v úřední hodiny k nahlédnutí na obecním úřadě v Radiměři a dále na Městském úřadě ve Svitavách, tak jak je uvedeno ve Veřejné vyhlášce.