Zemědělské družstvo Radiměř bude vyplácet nájemné ve středu 14.12.2016

06.12.2016 13:26

v budově družstva v pokladně od 10:00 do 17:00 hodin.