Zasedání zastupitelstva obce se koná v úterý 19.5.2015

12.05.2015 13:02

v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program zveřejněn na úřední desce.