Zasedání zastupitelstva obce se bude konat v úterý 8.3.2016 v 18 hodin na obecním úřadě

01.03.2016 13:29

Pozvánka s body programu je vyvěšena na úřední desce.