Zápis do MŠ

22.04.2020 15:02

Mateřská škola oznamuje, že vzhledem k vyhlášeným mimořádným opatřením v souvislosti s prevencí šíření koronaviru bude zápis do MŠ v Radiměři pro školní rok 2020/2021 probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ. Zápis proběhne v období od 2.5. do 16.5.2020. Podrobné informace najdete na webových stránkách mateřské školy a v květnovém Radiměřském zpravodaji.