Zápis do Mateřské školy v Radiměři pro školní rok 2015/2015 se koná ve středu 20. května 2015

18.05.2015 13:36

od 10 do 12 hod v mateřské škole. Nyní je třeba přihlásit i děti, které nastoupí později, např. až na jaře 2016. Během školního roku se děti nepřijímají. Rodiče k zápisu musí přinést občanský průkaz zákonného zástupce a očkovací průkaz dítěte.