Žádost firmy LIKO

23.03.2020 15:21

Žádost firmy LIKO

Firma LIKO žádá občany, v případě, že by byli nakaženi virem COVID-19 nebo byli umístěni do karantény, aby dodržovali speciální opatření pro tyto případy při nakládání s odpady. Vzhledem k tomu, že je potřeba na maximální míru omezit nebezpečí přenosu nákazy při manipulaci s odpadem, doporučuje firma LIKO, aby lidé nemocní virem COVID-19 nebo lidé v karanténě, přechodně přestali využívat systému tříděného sběru a všechen odpad, který vyprodukují, ukládali do plastových pytlů o minimální tloušťce 0,2 mm a po jejich naplnění pytel zavázali, povrch ošetřili desinfekcí a poté vložili do nádoby na komunální odpad (popelnice). Myšlen je veškerý odpad, který v domácnosti vznikne včetně použitých roušek, kapesníků atd.

K tomuto  účel mohou být využity zelené pytle, které má obec v zásobě. Při kontaktování obce je možné tyto pytle doručit zdarma do poštovní schránky. Prosím, berte toto upozornění jen jako všeobecnou informaci, kdyby v naší obci tato situace nastala. Jedná se hlavně o ochránění pracovníků firmy LIKO, kteří s tímto odpadem přicházejí do styku.