Výzva k předkládání žádostí o změnu územního plánu

15.06.2016 10:06

Obec Radiměř vyzývá občany a organizace k podávání podnětů a připomínek ke změnám Územního plánu obce Radiměř nejpozději do 11.července 2016, více uvedeno ve Výzvě.