Výsadba stromů

18.11.2019 11:08
Dne 24.11.2019 bude podél Banínské cesty probíhat výsadba 46 ks vysokokmenných stromů vhodných do krajiny. Tímto zveme přátele přírody, kteří mají zájem se aktivně podílet na přeměně a zkvalitňování naší krajiny, k účasti na výsadbě stromů. Sraz účastníků výsadeb bude na začátku Banínské cesty (cesta za Sběrným dvorem) v 7:30. Doporučujeme si vzít oblečení vhodné s ohledem na aktuální klimatické podmínky a rýč. V případě bližších informací kontaktujte Lucii Jedličkovou, Martina Mauera, Ladislava Olšera nebo Petra Jedličku.