Usnesení vlády České republiky - s účinností ode dne 09.10.2020

09.10.2020 10:42

Žádáme občany, aby sledovali informace v mediích a na internetu. 

 

Aktuální informace naleznete i na webových stránkách: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#omezeni_hromadnych_akci_KO

 

 

 

Vláda s účinností od 09.10.2020 od 0:00 do 11.10.2020 do 23:59 hodin zakazuje:

- hromadné akce konané v počtu vyšším než 10osob ve vnitřních prostorách a v počtu vyšším než 20osob ve vnějších prostorech s vyjímkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné činnosti, účasti na svatbě, registrované partnerství, pohřeb

- koncerty, divadla, slavnosti, při kterých se převážně zpívá

- provoz heren a kasin

- provoz a používání sportovišť

- provozování umělých koupališť

- prohlidky a provozování zoologických zahrad

- zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování 

 

omezuje:

- divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá

- sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy 

- účast na bohoslužbě

- provoz provozovny stravovacích služeb

- provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték

- činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000m2

- svobodu pohybu a pobytu - vstup do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjímkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry, toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let do provázející zletilou osobu ze společné domácnosti