Upřesnění informace - otevřený dopis zastupitelům

04.11.2020 12:40
Upřesnění informace
Iniciály Mgr. J.S. z otevřeného dopisu zastupitelům obce, který byl součástí listopadového zpravodaje, nepatří zastupitelce Mgr. Janě Selicharové z Radiměře.