Upozornění k dodržování provozního řádu na dětských hřištích

07.09.2018 11:31

Prosíme občany, aby dodržovali provozní řád na dětských hřiští, dohlíželi na své děti a tím předešli možným úrazům.