UPOZORNĚNÍ ČEZ Distribuce, a.s.

15.11.2018 14:58

UPOZORNĚNÍ ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společnosti ČEZ Distribuce, a.s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečně a spolehlivě provozování distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen “zásah“) Více informací v přiloženém UPOZORNĚNÍ

 

CEZ .pdf (1,1 MB)