Ukončení svozu bioodpadu

30.11.2020 14:21

Dne 1.12.2020 obec Radiměř ukončuje svoz bioodpadu a žádáme občany, aby již nedávali odpad na veřejná prostranství obce a nechali bioodpad na svých pozemcích k likvidaci v příštím roce  2021. Dále budou také zprostředkovatelskou firmou odvezeny všechny 4 kontejnery na bioodpad a budou nainstalovány znovu, až v jarních měsících dle klimatických podmínek.