Tříkrálová sbírka 1.1.2019-14.1.2019

02.01.2019 13:25

V Radiměři budou chodit skupinky koledníků převážně o víkendech 5.1.-.6.1.2019 a 12.1.-13.01.2019.

Vedoucí skupinek bude od obecního úřadu na dolní konec paní Šustrová a paní Coufalová. Od obecního úřadu na horní konec paní Bauerová a paní Veselá.