Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

04.09.2015 07:28

Nebezpečný odpad přebere zaměstnanec obce v budově bývalé Prefy (naproti bývalému obecnímu úřadu  č.p. 167) v pondělí 7.9.2015 od 14:00 - 19:00 hod a v úterý 8.9.2015 od 6:30 - 8:00 hod.

Velkoobjemový odpad můžete ukládat na 3 stanovištích: - na dolním konci u dolní hasičárny, ve středu obce před budovou bývalého obecního úřadu č.p. 167 (prostranství u kontejnerů) a na horním konci na točně v pondělí 7.9.2015 od 14:00 - 19:00 hod a v úterý 8.9.2015 od 6:30 - 8:00 hod.