Sběrný dvůr v Radiměři bude otevřen od soboty 11.04.2020

07.04.2020 09:35

Sběrný dvůr v Radiměři bude otevřen opět  od soboty 11.04.2020 do 9:00 do 13:00 hodin již pravidelně každou sobotu v tomto časovém rozmezí.  Žádáme občany z důvodu zatím platného nouzového stavu,  aby dodržovali používání ochranných nařízených pomůcek a aby se v prostorách sběrného dvora zdrželi jen po nutnou dobu vykládky  a dbali pokynů obsluhy sběrného dvora. Do sběrného dvora najížděli jednotlivě na vyzvání obsluhy. Děkujeme, že tyto pokyny budete dodržovat.