Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

26.08.2019 16:50

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v obci Radiměř v pondělí 2.září od 14:00 do 19:00 a v úterý 3.září od 06:30 do 09:00. Nebezpečný odpad bude přebírat zaměstnanec obce ve skladu (bývalá Prefa) naproti bývalému obecnímu úřadu č.p. 167.Nebezpečné odpady:·jsou odpady, které mají nebezpečné vlastnosti a nesmí se vyhazovat do popelnice. Např. monočlánky, upotřebené oleje, olejové filtry, nemrznoucí a brzdové kapaliny, barvy, lepidla, ředidla, spotřební chemie z domácnosti, znečištěný textil, železné nebo plastové obaly znečištěné škodlivinami, ledničky, mrazničky, televizory, zářivky, akumulátory (včetně elektrolytu). Veškeré zařízení musí být kompletní, např. lednice včetně kompresoru.

Velkoobjemový odpad můžete ukládat na 3 stanovištích:·na dolním konci u dolní hasičárny,·ve středu obce naproti budově bývalého obecního úřadu č.p. 167 – prostranství u kontejnerů,·na horním konci u autobusové zastávky Hostinec – za garáží hasičů. Organizačně vše řeší zaměstnanci obce. Je třeba respektovat jejich pokynů!

Velkoobjemové odpady:·odpady komunální povahy, které nelze uložit do popelnice. Jedná se o vyřazené kusy nábytku, koberce, lina, staré matrace, dětské kočárky apod. V rámci svozu mohou být též odebrány staré oděvy a textilie, vyřazená obuv, molitan. Žádáme občany, aby na svozová místa dávali POUZE zmíněný odpad.

Do velkoobjemového odpadu NEPATŘÍ:·asfaltové lepenky, eternit, stavební suť, okna, dveře, autoskla, keramické výrobky (umyvadla, záchodové mísy, apod.) a velké traktorové pneumatiky. Tyto odpady je nutné zlikvidovat ve sběrném dvoře ve Svitavách