Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se bude konat v pondělí 5.9. od 14-19 hodin a v úterý 6.9.2016 od 6:30-8:00 hod.

18.08.2016 14:44

Nebezpečný odpad bude vybírán ve středu obce ve skladu (bývalá Prefa) naproti bývalému obecnímu úřadu č.p. 167. 

Velkoobjemový odpad bude vybírán na 3 stanovištích: na dolním konci u dolní hasičárny, ve středu obce před budovou bývalého obecního úřadu č.p. 167 (prostranství u kontejnerů) a na horním konci u autobusové zastávky Hostinec