Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se bude konat v pondělí 4.9. od 14-19 hodin a v úterý 5.9.2017 od 6:30-8:00 hod.

05.09.2017 00:00

Upozorňujeme občany, že sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v pondělí 4.9.2017 od 14:00 do 19:00 hodin a v úterý 5.9.2017 od 6:30 do 8:00 hodin. Nebezpečný odpad bude přebírat zaměstnanec obce ve skladu naproti bývalému obecnímu úřadu - bývalá provozovna Prefa. Velkoobjemový odpad můžete ukládat na 3 stanovištích a to na dolním konci u dolní hasičárny, ve středu obce před budovou bývalého obecního úřadu čp. 167 v prostoru u kontejnerů a na horním konci u autobusové zastávky Hostinec.