Pozvání na koncert Charity Svitavy 2. října 2016 od 17:00 hodin

22.09.2016 08:02

 

Charita Svitavy pořádá v neděli 2. října 2016 v kostele Navštívení Panny Marie ve Svitavách koncertní provedení barokní mše Jiřího Melcelia „Missa absque Nomine“ – v podání CONSORTIA MELCELII. Zahájení v 17:00 hodin.

Koncert se uskuteční na závěr „týdne Charity“, je benefiční a jeho výtěžek je určen na částečné financování nového svozového automobilu, který bude sloužit klientům charitního zařízení Světlanka – centrum denních služeb.