Upřesnění přerušení dodávky elektřiny v obci Radiměř u čp. 423, 426, 441 a parc. č.1591/5

07.02.2019 12:56

Na základě upřesnění ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušení dodávky elektřiny v obci Radiměř pouze u čp. 423, 426, 441 a parc. č. 1591/5 dne 07.02.2019 od 08:00 -  16:00 hod. (jedná se o zastavěnou lokalitu vedle bývalé dílny (RASTY)  Bližší informace naleznete na https://cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html .