Opatření hejtmana v době nouzového stavu 03/2020

18.03.2020 13:30

Opatření hejtmana v době nouzového stavu 03/2020

  "Nařizuji zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen příslušnými vládními usneseními i za nouzového stavu (zejména prodejny potravin, pohonných hmot a pliv, hygienických prostředků, lékárny, výdejny zdravotnických prostředků, prodejny tiskovin a tabákových výrobků apod.) sociálních a zdravotnických zařízení, školských zařízení a pošt na území Pardubického kraje počínaje dnem 18.3.2020 od 18:00 hodin do odvolání, nejdéle však do doby trvání nouzového stavu."