Opatření hejtmana PaK

17.03.2020 14:09

Opatření hejtmana č. 02/2020 - zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi ve všech vozidlech autobusových spojů objednávaných Pardubickým krajem zařazených do IDS IREDO, zákaz odbavování cestujících, kdy cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavujícím zařízením. (cestují neplatí jízdné). Platí od 00:00 hodin dne 18.3.2020 do odvolání.