Opatření hejtmana č. 4/2020

19.03.2020 12:57

Hejtman PaK určuje školy a školská zřízení k vykonávání péče o děti a mládež k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.