Opatření hejtmana č. 4/2020

19.03.2020 12:51

Hejtman PaK určuje školy a školská zřízení k vykonávání péče o děti a mládež k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce. 

Více zde:

Opatření hejtmana 4_2020 - ŠKOLY.pdf