NEPOTEČE VODA od 9:00 do 15:00 hodin na dolním konci obce

05.02.2016 08:30

od č.p. 13 směrem dolů po  obou stranách silnice z důvodu opravy poruchy na vodovodním řadu.