Návrhy železničních jízdních řádů k připomínkování

16.06.2020 13:45
 

Návrhy železničních jízdních řádů pro období 2020/2021, které vydala Správa železnic. Případné připomínky prosím zasílejte na emailovou adresu: obec@radimer.net do 18. července 2020. Do předmětu zprávy prosím uveďte Připomínky k návrhu JŘ 2020/2021.

010.pdf

015.pdf 

016.pdf 

017.pdf

018.pdf

019.pdf

020.pdf

021.pdf

024.pdf

025.pdf

031.pdf

236.pdf

238.pdf

260.pdf

261.pdf

 

Na níže uvedeném odkazu naleznete veškeré návrhy pro celou ČR:

https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-jizdniho-radu-na-rok-2021

 

Upozorňujeme, že se jedná o pracovní verze jízdních řádů, ve kterých může docházet k úpravám na základě připomínek měst, obcí, dopravců či cestující ke změnám. Aktualizovaná verze návrhu jízdního řádu bude vydána v srpnu 2020.