Nádoby na sběr jedlých olejů a tuků

04.05.2020 16:44

Oznamujeme občanům, že po obci byly umístěny sběrné nádoby – popelnice na sběr použitých jedlých olejů a tuků. Jedna nádoba je umístěna u horní prodejny a další je umístěna u sběrného místa před bývalým obecním úřadem č.p. 167. Žádáme občany, aby do těchto nádob vhazovali pouze jedlé tuky a oleje v uzavřených PET lahvích nebo plastových kanystrech. Do těchto nádob nepatří oleje z automobilů a jiné druhy olejů a tuků. Veškeré použité druhy olejů a tuků je možné odevzdat do nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře, každou sobotu od 8 do 13 hodin. Tímto bych také chtěl požádat naše občany, aby nevylévali tuky z vaření do domovních odpadů, protože tím dochází k silnému znečišťování a zanášení kanalizace a poškozování hlavních přečerpávacích čerpadel včetně systémů, které tato čerpadla spouštějí. (plováky, sondy, atd.). Jinak tomu není ani v případě domovních čerpacích stanic. Tyto stavy zjišťujeme vždy při pravidelném servisu a vidíme, co se do kanalizace vypouští. Dochází tak samozřejmě i ke zvyšování nákladů na servis veškerých zařízení kanalizačního systému. Pro pracovníky, kteří se o kanalizaci starají, jsou servisní práce náročnější časově i technicky. Zaznamenali jsme, ale i pozitivní zjištění, že se nám podařil snížit problém s vhazováním vlhčených ubrousků do kanalizace. Za tento přístup bych chtěl všem poděkovat a doufám, že se nám to podaří i v případě likvidace jedlých olejů a tuků.