Knihovna Radiměř

15.10.2020 08:08

Knihovna Radiměř je otevřena vždy liché čtvrtky v měsíci, tj. 1., 3. a 5. čtvrtek, vždy od 16-18 hodin. Pro dobré zapamatování můžete použít orientaci podle vývozu popelnic:
vyváží se popelnice - je otevřena knihovna .