Informace pro cestující hromadnou dopravou

17.03.2020 10:32

Od 18. 3. 2020 platí zákaz vstupu do autobusů bez ochrany obličeje rouškou, šátkem, šálou či podobnou ochranou proti šíření nákazy vzdušnou cestou. V zájmu zachování dopravní obslužnosti neobsazujte v autobusech první a druhou řadu sedadel za řidičem