Informace obce

17.03.2020 14:55

Obec Radiměř

Jak se chovat v nastalé situaci, kdy je vyhlášen karanténní  stav.

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám podal několik informací, které si myslím, že jsou pro nás všechny důležité a bylo by dobré je dodržovat době, kdy se Českem šíří nákaza koronaviru COVID – 19, a proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Co je nutné dodržovat

  • Zbytečně nenavštěvovat velká  obchodní centra , kde je větší koncentrace lidí
  • Využívat obchody v místě bydliště
  • Nestýkat se s jinými občany pouze s rodinnou, která zajišťuje případnou obsluhu svých rodinných příslušníků - seniorů
  • Svého praktického lékaře kontaktovat vždy nejdříve telefonicky a postupovat dle jeho pokynů
  • Zubní lékaři zajišťují pouze  ošetření bolestivých případy – vždy také kontaktovat telefonicky
  • Dodržování hygieny – mytí rukou pokud není dezinfekce alespoň mýdlem před jídlem a nesahat si na obličej – ústa, oči.
  • Používání ochranných roušek. Pokud nejsou k dispozici, tak použít alespoň šál nebo šátek přes ústa a zbytečně se nedotýkat zábradlí madel atd. v obchodech, úřadech a hromadné dopravě.
  • Nenavštěvovat zbytečně úřady a další instituce, které pro Vás nejsou životně důležité a případně je nejdříve  kontaktovat telefonicky.
  • Využívejte svých zahrad  a prostorů okolo svých nemovitostí k načerpání sluníčka a čerstvého vzduchu
  • Senioři nad 70 let by se měli co nejvíce zdržovat ve svých domovech a neopouštět je.

Veškeré obchody a veřejnou dopravu využívejte jen, když budete opravdu potřebovat a používejte ochranné pomůcky na ústech – rouška, šála, šátek a řiďte se  dle pokynů provozovatelů.  Berme ohled na lidi, kteří zajišťují v této době zásobování, zdravotnické služby,  atd.

Zároveň bych chtěl touto cestou nabídnout případnou pomoc našim seniorům a občanům s oslabenou imunitou, nebo chronicky nemocným. Tito občané  by v této situaci měli minimalizovat kontakt z jinými  občany a pohybovat se  pouze na svých zahradách a stýkat se pouze se svou rodinou, která se o ně  stará. Touto cestou bych také chtěl vyzvat občany, aby používali alespoň  dostupnou  ochranu – kdo nemá roušku, které jsou zatím běžně nedostupné, tak alespoň šátek nebo šálu přes ústa i při pohybu po obci – hlavně v obchodech, u lékaře, na  obecním úřadě.

V případě potřeby a pomoci kontaktuje Obecní úřad Radiměř na tel. 461594133 nebo na mob. 736629417. Jsme připraveni Vám poradit nebo pomoci.

Vyzýváme také všechny, kteří mají staženou naši aplikaci, aby předávali informace případně svým rodičům, prarodičům, kteří dosud nevyužili žádný komunikační kanál nabízený obcí. Všechny informace budeme také hlásit obecním rozhlasem.

 MUDr. Patočka ordinuje dle ordinačních hodin a v případě potřeby je ho třeba kontaktovat telefonicky  na mob. 731190179 (nechodit do ordinace)  a nejdříve se domluvit na  případné návštěvě. Čekárna je v současné době  zamčena a případní pacienti jsou vpouštěni jednotlivě pokud jsou domluveni na návštěvě. Zubní ordinace paní MUDr. Kincové ošetřuje pouze bolestivé případy a je potřeba se také předem domluvit na mob. 604 471 392. Informace jsou také vyvěšeny na vchodových dveřích do zdravotního střediska.

Vážení spoluobčané, i když tato doba není jednoduchá, snažte se myslet pozitivně a optimisticky a věřím, že to společně zvládneme a vrátíme se brzy zpět do běžného života, na který jsme zvyklí.

                                                                                                                                        Roman Satrapa

                                                                                                                                             starosta