Další akce pořádané Charitou Svitavy

22.09.2016 08:13

Další akce pořádané Charitou Svitavy:

 Den otevřených dveří Charity Svitavy (čtvrtek 24. září 2015) – po skončení mše svaté bude požehnáno novému automobilu Charitní pečovatelské služby, který byl částečně financován z prostředků Tříkrálové sbírky a bude sloužit při péči v okolních obcích. 
 Latinskoamerický večer (pondělí 26. října 2015) – cílem je představit kulturu v zemích mimo Evropskou Unii, v tomto případě v zemích Latinské Ameriky. Připravujeme bohatý kulturní program spojený s ochutnávkou tradičních pokrmů a haitské a kolumbijské kávy.Akci pořádá jako v přechozích ročnících Charita Svitavy společně s Centrem na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj.